HARRISON ASSESSMENTS

februari 3, 2014

HARRISON ASSESSMENTS

April 8, 2014

Vi är ackrediterade att använda Harrison Assessments som analysverktyg

Vi kvalitetssäkrar våra egna bedömningar med Harrison Assessments.

Bygger på att “Du är bra på det du tycker är roligt”

Forskning visar att “Personer som älskar 75 % av sitt arbete har 4 ggr större changs att lyckas”.

Testet bygger på:

  •  20 års forskning av 2,2 miljoner testresultat
  • Kan matchas mot 7000 yrkesprofiler
  • Testet tar fram 175 personliga egenskaper
  • Tar cirka 20 minuter och motsvarar 1 dags testning med traditionella metoder
  • Träffsäkerheten är 96 %
  • Används även för ledarskaps- och medarbetarutveckling www.harrisonassessments.se