Harrisson vid personalutveckling

juni 9, 2014

Harrisson Assessments vid personalutveckling och utvecklingssamtal

”Du Anna, du kanske skulle tänka på att lyssna lite mer….” ”Arne, du får inte ta saker så personligt….” Att som chef ta upp personlighetsdrag med personalen är inte alltid en lätt sak, oavsett om man har rätt eller fel i sina synpunkter. Känslighet för kritik är ett av de vanligaste mänskliga dragen. Ett testresultat kan vara lättare att ta till sig och som konsulter är vi även på personalens sida.

Att se sina egenskaper beskrivna av ett test är en intressant och utvecklande erfarenhet. Det ökar självinsikten och förståelsen för varför man har lätt eller svårt för olika situationer i arbetet och det minskar risken för konflikter. Inga frågor i testet är av känslig personlig art och när vi har utvärderat resultatet individuellt för personalen för vi inte vidare saker av personlig art till ledningen.

Du får en ökad förståelse av din personal och hur du bäst skall coacha dem på jobbet!

Angående Harrisson Assessments: se även under menyn ”Rekryteringstjänster”.