Kategorier
Rekryteringstjänster

Parlez-Vous-Rekrytering

Hur Du undviker rekryteringsmisstag och anställer rätt person på rätt plats. Nu som gratis ebok.

Kategorier
Rekryteringstjänster

Heltäckande rekryteringsuppdrag – rekrytera rätt!

En nyanställning tar mycket uppmärksamhet och tid. Anlita oss som extern rekryteringskonsult! Vi handlägger och hjälper till med hela rekryteringsprocessen från kravprofil till sluturval. Du har någon att bolla frågeställningar med och som hjälper dig att ro hela din rekrytering i hamn.

I korta drag:

• Framtagning av kravprofil
• Design och administration av platsannons.
• Vi agerar kontaktperson för sökande
• Gallring av ansökningshandlingar
• Djupintervjuer
• Testning

Därefter träffar NI de kandidater som vi bedömer uppfyller de uppsatta kriterierna.
Sedan diskuterar vi tillsammans vem eller vilka som är de slutliga kandidaterna, på vilka vi tar noggranna referenser.

Kategorier
Rekryteringstjänster

Djupintervju med test och referenstagning – rekrytera rätt!

Genom att bolla din uppfattning och dina intryck med en utomstående konsult som gjort en fristående och noggrann granskning kan du komma till rätt beslut snabbare vid en nyanställning.

Efter att ha fått klart för oss vad kraven och förutsättningarna är för tjänsten gör vi en helhetsbedömning genom att studera ansökningshandlingar, genom anställningsintervju, genom testning och inte minst genom noggrann referenstagning.

Vi sitter även på kandidaternas sida och tar ställning till om de bör ta den tjänst som de nu står inför.

Vår huvudfråga är om de i det förflutna har åstadkommit sådant som visar att de har kapacitet både att klara själva jobbet och att fungera på ett förnuftigt sätt internt i företaget.

Vilja är A och O för att lyckas, men läggning och fackkompetens kan göra det mer eller mindre sannolikt att så kommer att ske efter att en rekrytering gjorts.