Citat

Citat från rekryteringskunder & före detta sökande

Att finna rätt person till rätt jobb är ett gammalt beprövat uttryck. Inom vår bransch är det inget undantag, svårigheten att finna säljaren med just ” det ” har varit tufft under en tid. Vår ambition att finna säljaren som precis som vi, vill satsa långsiktigt och finna sitt sätt att lyckas, har efter en längre tids samarbete med Fokus Rekrytering tagit en väldigt positiv riktning. I dag minskar vi personal-omsättningen, ökar försäljningen och tjänar BRA pengar, mycket tack vare den kunskap som Fokus Rekrytering besitter. Vårt gemensamma mål och samarbete att finna rätt person till rätt jobb har lyckats!
Regionschef i inredningsföretag

Vi har anlitat Fokus vid rekrytering de senaste 5-6 åren med utmärkt resultat.

Efter att i många år hanterat rekrytering av nya medarbetare med interna resurser, med mycket arbete och blandat resultat, bestämde vi oss för att prova extern rekrytering.

Vi valde Fokus och har inte ångrat oss. Varför – jo, vi såg genast att de hade ett enkelt men trovärdigt koncept. De var öppna och lätta att tala med, förstod ganska snabbt vilken profil vi sökte. Hanteringen av de sökande var ytterst professionell, något som dokumenterades även av de sökande. Ett väl utvecklat personlighetstest kombinerat med skickligt genomförda intervjuer, sållade ut de önskade tre kandidaterna. Dessa intervjuade vi sedan tillsammans med Fokus.

Flexibilitet och snabbhet vad gäller bokning av tider och leverans av test/intervjuresultat var ledord genom processen. En ytterligare fördel var att vi kunde använda oss av Fokus i Danmark och Norge och, eftersom vårt koncernspråk är engelska, även i Finland.

Vi är ett företag med lång genomsnittlig anställningstid och ett kriterium på en lyckadrekrytering är att en anställd trivs, gör ett bra jobb och stannar länge. Fokus förstod detta ganska snabbt och de rekryteringar de gjort åt oss har varit lyckade.

Sist, men inte minst, vi anser att Fokus är – ” good value for money”! Vi kan därför varmt rekommendera er – prova Fokus!

Skandinavisk Sales Manager, förpackningsföretag

Personalen är företagets största investering. Men få företag vet hur lönsam den är. Det går att råda bot på. Med rätt personal – med Fokus Rekryterings medverkande – får företaget en svårimiterad konkurrensfördel.”

Administrativ chef i logistikföretag

”Det var ett mycket intressant och givande samtal vi hade. Jag fick ju jobbet och det är en fantastisk situation jag befinner mig i. Det var trevligt att träffa dig och jag har genom samtal med mina referenser fått reda på att det inte bara är jag som lämnade samtalet med dig med ett leende.

”ST”. F.d sökande

Vi tycker att vi är bra på det som VI sysslar med och vi har därför överlåtit rekryteringsfrågorna till ett rekryteringsföretag vilka vi tycker är professionella i det som DOM sysslar med. Detta vill i korthet säga att ordna rätt person till en bestämd tjänst, inom en bestämd tidsperiod. Detta innebär mycket arbete och analys, något som vi med varm hand överlåter till Fokus Rekrytering, vilka på ett professionellt och inte minst viktigt, personligt sätt, utför till största belåtenhet.

VD i industriföretag