Kategorier
Rekryteringstjänster

Djupintervju med test och referenstagning – rekrytera rätt!

Genom att bolla din uppfattning och dina intryck med en utomstående konsult som gjort en fristående och noggrann granskning kan du komma till rätt beslut snabbare vid en nyanställning.

Efter att ha fått klart för oss vad kraven och förutsättningarna är för tjänsten gör vi en helhetsbedömning genom att studera ansökningshandlingar, genom anställningsintervju, genom testning och inte minst genom noggrann referenstagning.

Vi sitter även på kandidaternas sida och tar ställning till om de bör ta den tjänst som de nu står inför.

Vår huvudfråga är om de i det förflutna har åstadkommit sådant som visar att de har kapacitet både att klara själva jobbet och att fungera på ett förnuftigt sätt internt i företaget.

Vilja är A och O för att lyckas, men läggning och fackkompetens kan göra det mer eller mindre sannolikt att så kommer att ske efter att en rekrytering gjorts.