Kategorier
Utveckling

Vad är en lyckad rekrytering?

Vad är en lyckad rekrytering?

När du som arbetsgivare tänker på riktigt lyckade rekryteringar så finns det säkert ett antal gemensamma nämnare, vad gäller beteende, hos de personer som anställdes vid dessa. Frånsett att de givetvis levererade, utförde sitt jobb med bra kvalitet och kvantitet.

Det positiva var inte, som någon elakt skulle kunna påstå, att de ”alltid gör som du säger” eller ”alltid är vänliga” eller ”aldrig kritiserar”. Eller hur?

Personen från en lyckad rekrytering:

Har en positiv effekt på medarbetares, chefers och underställdas känslomässiga läge.

Jobbar självständigt men har omdöme att be om hjälp när det krävs.

Tar initiativ utifrån kompetens, ansvarsområde och bedömning av konsekvens och värde för företaget.

Bidrar till den sociala sammanhållningen och stämningen på företaget. Bryr sig om andra, är intresserad, uppmärksam, håller kontakten.

Anstränger sig verkligen att uppfylla rimliga krav för tjänsten, och har omdöme och styrka nog att säga till om kravet är orimligt, eller för att föreslå de förändringar som krävs för att kraven skall kunna uppnås.

Reder ut orsaken ifall anställningen i längden SÄNKER personens humör. Om orsaken ej går att hantera trots upprepade försök under rimlig tid, tar då mått och steg för att byta arbetsuppgifter eller arbetsgivare.

Ser värdet av att hjälpa andra medarbetare, men kan säga nej.

Anstränger sig att skilja på sak och person och handskas konstruktivt med kritik.

Tar upp rätt sak med rätt person, både vad gäller kritik och rent arbetsmässiga frågor.

Låter inte den personliga ryggsäcken förstöra för sig själv eller andra på jobbet, men förnekar den inte heller utan försöker reda ut den ifall den är för tung.

Utbildar sig kontinuerligt till den grad som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, och ser till att få sådan utbildning även om ingen annan tar initiativet.

Skötsamhet, uppträdande och moral i tillräcklig nivå för att inte utgöra belastning för personen själv eller omgivningen/arbetsgivaren. Ärlig.

Bidrag från läsekretsen:

Att vara lojal mot arbetsgivaren (även utanför arbetsplatsen).

Vill DU lägga till någon punkt som du tycker är viktig?

Eller tycker du att någon punkt är helt fel eller behöver justeras?

Maila mycket gärna dina synpunkter till bengt@fokus.nu. Vi kommer inte att ange källan ifall vi publicerar det.