Rekryteringstjänster

Råd till arbetslösa – Stöd och Matchning – Bli en arbetshittare

I februari 2015 blev Bengt Alvång ombedd tala ur en rekryteringskonsults perspektiv till en grupp långtidsarbetslösa som var inskrivna i ett program under Arbetförmedlingen. Detta är en kort text som författades inför det mötet. FOKUS Rekryterings systerföretag HAGA Rekrytering kommer att börja med Stöd och Matchning till arbetslösa under våren 2015. ANSÖKAN – Förberedelse 1: Sätt dig in i vad... View Article

HARRISON ASSESSMENTS

HARRISON ASSESSMENTS April 8, 2014 Vi är ackrediterade att använda Harrison Assessments som analysverktyg Vi kvalitetssäkrar våra egna bedömningar med Harrison Assessments. Bygger på att “Du är bra på det du tycker är roligt” Forskning visar att “Personer som älskar 75 % av sitt arbete har 4 ggr större changs att lyckas”. Testet bygger på:  20 års forskning av 2,2... View Article

Heltäckande rekryteringsuppdrag – rekrytera rätt!

En nyanställning tar mycket uppmärksamhet och tid. Anlita oss som extern rekryteringskonsult! Vi handlägger och hjälper till med hela rekryteringsprocessen från kravprofil till sluturval. Du har någon att bolla frågeställningar med och som hjälper dig att ro hela din rekrytering i hamn. I korta drag: • Framtagning av kravprofil • Design och administration av platsannons. • Vi agerar kontaktperson för... View Article

Djupintervju med test och referenstagning – rekrytera rätt!

Genom att bolla din uppfattning och dina intryck med en utomstående konsult som gjort en fristående och noggrann granskning kan du komma till rätt beslut snabbare vid en nyanställning. Efter att ha fått klart för oss vad kraven och förutsättningarna är för tjänsten gör vi en helhetsbedömning genom att studera ansökningshandlingar, genom anställningsintervju, genom testning och inte minst genom noggrann... View Article