Kategorier
Uncategorized

Hur Står det till med gruppen?

Klimatanalys på gruppen & återställande av fokus

Situation: Missnöjet pyr, stämningen är låg, ansvarig chef lyckas inte/kan inte/hinner inte/vill inte reda ut situationen.

Åtgärd: Data insamlas anonymt via skräddarsydda formulär vilka fångar upp de faktorer som distraherar och tär på personalens, och förmodligen chefens, fokus och humör. Informationen analyseras och sammanfattas till en konstruktiv rapport, med förslag på lösningar.