Utveckling

50 citat om ledarskap – Från Entrepreneur

1. ”A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.” – Rosalynn Carter 2. “A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.” – Lao Tzu 3. ”It’s... View Article

Ny i företaget

JOBBSTARTEN En bra frukost……. Hur många nyanställda har inte gjort misstaget att de börjar springa innan de kan gå? Det är ett misstag som kan påverka både samarbete och den faktiska förmågan på jobbet. Kom överens med den nyanställde att ni ser den första tiden som läroperiod för att lära känna medarbetare och kunder och rutiner i företaget och få... View Article

Genom att öka förståelsen för varandras arbetssätt kan samarbetsförmåga förbättras.

En fallstudie från verkligheten: Två medarbetare, en platschef och en direkt underställd teamansvarig, som var och en var uppskattade av VD, drog inte riktigt jämnt. Inga öppna gräl, men outtalad irritation där båda upplevde att den andre prioriterade felaktigt. Den underställde hade efter anställning blivit väldigt populär bland medarbetarna och hade dessutom höjt omsättningen och åstadkommit en nytändning. Trots detta... View Article

Genuin personlig uppmärksamhet- En konfliktlösare

Från artikel publicerad i Verkstadstidningen En VD i ett verkstadsföretag hade problem med en anställd som jobbade med service ute hos kunderna. Han skötte inte sitt jobb som han skulle, vilket hade äventyrat flera viktiga kunder, och VDn hade inte lyckats rätta till det. Han tyckte att den anställde hade ”attitydproblem” och trodde nu att avsked var enda lösningen. Jag... View Article

OM LEDARSKAP

Av major C.A. Bach, Fort Sheridan U.S.A Med introduktion av Napoleon Hill. Från ”The law of success in 16 lessons”, 1928 During the World War I was fortunate enough to listen to a great soldier’s analysis of how to be a leader. This analysis was given to the student-officers of the Second Training Camp at Fort Sheridan, by Major C.... View Article

Tre faser i en lyckad chefsrekrytering.

”Varför vill du vara chef?” Det är en fråga värd att ställa vid en chefsrekrytering – och värt att få ett personligt svar på. Nöj dig inte med ”Jag gillar utmaningen” eller ”Jag är bra på det”. VAD i chefskapet är det som lockar? Kanske är några av de mest olämpliga kandidaterna de som har ett starkt behov av att... View Article

Vad är en lyckad rekrytering?

Vad är en lyckad rekrytering? När du som arbetsgivare tänker på riktigt lyckade rekryteringar så finns det säkert ett antal gemensamma nämnare, vad gäller beteende, hos de personer som anställdes vid dessa. Frånsett att de givetvis levererade, utförde sitt jobb med bra kvalitet och kvantitet. Det positiva var inte, som någon elakt skulle kunna påstå, att de ”alltid gör som... View Article